چشم تاریخ

 به رفتار مسئولان ، صحنه گردان و نخبگان ایران است و آیند گان درمورد هر هرف یا سکوت ، اقدام یا بی عملی امروز ما قضاوت خواهد کرد

"مقام معظم رهبری "

اهداف پدافند غیر عامل :

 پدافند غیر عامل شامل مجموعه اقدامات محافظتی نیروهای خودی و عموم مردم و حفظ مراکز مهم و حساس بدون بکارگیری تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی میباشداهداف و پیامدهای پدافند غیرعامل را میتوان به صورت موارد زیر لیست نمود:

1- کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن.

2- بالا بردن قابلیت بقاء، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی به  مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظا می کشور در شرایط  وقوع تهدید، بحران و جنگ.

3- تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات به تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن.

4- سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.

5- صرفه جوئی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی.

6-فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.

7- افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.

8- حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور.

9- حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور

پدافند غیر عامل و بخش بهداشت و درمان :

بخش بهداشت و درمان شامل نیروهای انسانی بعنوان منبع اصلی متخصصین رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی ، تاسیسات ، تجهیزات ، امکانات و منابع مورد نیاز و پشتیبانهای تامین کننده این مجموعه در قالب یک برنامه ملی که به نظام سلامت موسوم است با سایر نهادها تلاش میکند بهترین خدمات را به جامعه ارائه دهد

ماموریت ورسالت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در پدافند غیر عامل :

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان با برخورداری از توان و تجربه قابل توجه کارکنان و اعضاء هیئت علمی خود ، با بهره گیری از امکانات و منابع در اختیار با اتکا به برنامه ها و عزم و اراده ملی در راستانی تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت در سطح استان می کوشد تا  درصورت  بروز حوادث غیرطبیعی با هماهنگی کامل درون بخشی و بین بخشی در ابعاد آموزش عمومی و تخصصی ، تامین تدارکات و ملزومات و سازماندهی نیروهای خود  اقدام لازم را بعمل آورده  تا در هنگام ضرورت در حداقل زمان ممکن خدمات سلامت را ارائه نموده تا آسیب ها به حداقل رسانیده شود.

دورنما ی پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان :         

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان برآنست که قبل از بروز حوادث غیر طبیعی ، آمادگی جامع و کاملی برای حفاظت از اماکن و ارانه خدمات سلامت ، آموزش و سازماندهی کارکنان و متخصصین ارائه دهنده خدمت و تامین تدارکات و امکانات لازم به این منظور را دارا باشد بطوریکه هیچ نیازی بدون پاسخ نمانده و تمامی برنامه های دانشگاه دراین راستا هماهنگ شده و درعین حال این دانشگاه بعنوان الگوی سایر دانشگاههای همردیف در کشور تلقی گردد .

شرح وظایف اعضاء پدافند غیر عامل :

 از آنجائیکه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در بخش بهداشت و درمان دارای نقاط اشتراک به شرح ذیل می باشند لذا همین عامل باعث میگردد شرح وظایف این دو گروه در بخش بهداشت و درمان به میزان زیادی مشابهت به هم داشته باشد

1- مطالعات و اطلاعات مشابه هم هستند.

2- رویکرد آسیب پذیریها مشابه یکدیگر است.

3- را ه حل های قابل ارائه برای هر دونوع مطالعه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مشترکند(عملکرد نیروهای امدادی)

لذا در پدافند غیر عامل در بخش بهداشت و سلامت نیز می بایستی  مانند مدیریت در بحران در چهاررکن اصلی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد که ارکان آن شامل موارد ذیل می باشد .

1- پیش گیری و کاهش خسارت

2- مرحله آمادگی

3- واکنش به هنگام وقوع

4- بازسازی پس از بحران 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1400/10/12 11:04