سید مهدی باکی هاشمی

مسئول واحد پایش مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شمره تماس:013-33428963- داخلی 138

آخرین بروز رسانی : 12 آبان 1400