ساجد بخشی دیزج

مسئول اورژانس هوایی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان

شماره تماس:013-33444351-داخلی 125

آخرین بروز رسانی : 12 آبان 1400