رئیس پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان- 
 
 دبیر پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان-
 
کارشناس مسئول پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان-ساجد بخشی
 
کارشناس  پدافند غیر عامل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان-محمد خانجانی
 
آدرس دبیرخانه:رشت-بلوار شهید بهشتی -روبروی کمیته امداد امام خمینی(ره)-ستاد مرکزی
 
شماره تماس:013133444351-داخلی 125-167
آخرین بروز رسانی : 1401/09/24 22:12