سید مهدی باکی هاشمی

مسئول واحد(MCMC) پایش مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شمره تماس:33428963- داخلی 138

 

 

شرح وظایف:

1-مدیریت، نظارت و پایش انتقال کلیه بیماران در سطح استان

2- مدیریت، نظارت و پایش تخت های بیمارستان های سطح استان

3-هماهنگی بین مراکز اورژانس 115 و بیمارستان های تابعه

4-هماهنگی بین مراکز بیمارستانی تابعه دانشگاه با سایر سازمان ها در حوادث غیر مترقبه

آخرین بروز رسانی : 1400/09/10 12:59