موقعیت جغرافیایی رودبار

رودبار ازشهرستان‌های جنوبی استان گیلان است. مرکز این شهرستان شهر رودبار است. شهرستان رودبار به خاطر داشتن باغ‌های زیتون شهرت دارد. این شهرستان به علت رود های بسیاری که دارد رودبار نامیده شده است.جمعیت شهرستان رودبار ۱۲۶۳۱۵ نفر است که از این تعداد ۶۹۶۲۰ نفر درمناطق شهری و ۵۶۶۹۵ نفر در مناطق روستایی سکونت دارند. این میزان جمعیت شهرستان رودبار که نسبت به مساحت آن ازسایر شهرستانهای استان کمتراست، این امکان را فراهم آورده تا اقوام گوناگون در کنار یکدیگر زندگی کنند و این امر منجربه تنوع مردم شناختی این شهرستان شده‌است

 درآمد اصلی مردم این شهر از راه تجارت تامین می‌شود. بخش از درآمد مردم این شهر از راه فروش زیتون و فراورده‌های آن تامین می‌شود. محصول اصلی این شهر زیتون است. منجیل از دیگر شهر های این شهرستان  است که در منطقه‌ای کوهستانی در کرانه شرقی سفیدرود قرار دارد. این منطقه‌ای به شدت بادخیز بوده و چندین نیروگاه بادی برای تولید برق از بادهای منطقه در منجیل وجود دارد.

جلال انوشا

مسئول منطقه رودبار

پایگاه جاده ای منجیل -شماره 4استان(سال تاسیس:1355)آدرس پایگاه:جنب دانشگاه پیام نور

پایگاه جاده ای لوشان-شماره 22استان(سال تاسیس:1384)آدرس پایگاه:جنب درمانگاه شبانه روزی

پایگاه شهری رودبار-شماره 46استان(سال تاسیس:1387)آدرس پایگاه:مرکز بهداشتی درمان رودبار

پایگاه جیرنده رودبار: شماره 67 استان(سال تاسیس:1400) آدرس پایگاه: روبروی درمانگاه شبانه روزی-جنب پانسیون درمانگاه

پایگاه بره سر رودبار: شماره 77 استان(سال تاسیس:1401) آدرس پایگاه:مرکز بهداشت بره سر مسئول منطقه: حسین رضایی

پایگاه جاده ای رستم آباد-شماره 33 استان(سال تاسیس:1355)آدرس پایگاه:مرکز بهداشتی درمان رستم اباد مسئول منطقه: حسین رضایی

 
آخرین بروز رسانی : 1401/09/15 10:36
آرشیو
آرشیو
آرشیو