موقعیت جغرافیایی لشت نشاء

لشت نشا یکی از شهرهای استان گیلان بوده و این شهربر اساس سرشماری سال 1390 جمعیت ۱۰٬۶۲۲ نفر را دارا بوده است. مساحت بخش لشت نشا ۱۶۲ کیلومتر مربع و مساحت مرکز شهر لشت نشا ۵/۲۳ کیلومترمربع است. بخش لشت نشا یکی از بخشهای حاصل خیز شهرستان رشت می‌باشد که ارتفاع آن از دریا ۱۸- متر است. لشت نشا در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی رشت قرار دارد.

فرشاد مهدیزاده

مسئول پایگاه لشت نشاء

 پایگاه جاده ای لشت نشاء -شماره 44 استان (سال تاسیس:1387) آدرس پایگاه:مرکز بهداشتی درمانی لشت نشاء

آخرین بروز رسانی : 1402/01/09 08:42