مسعود جوبنه
 
معاون فنی و عملیات مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان  

شماره تماس:33444351 داخلی:112

آخرین بروز رسانی : 11 آبان 1400