ردیف واحد مسئول واحد

شماره تماس

1 ارتباطات رضا واصلی رضایی 33420647داخلی 151-154
2 اورژانس هوایی ساجد بخشی 33444351 داخلی 125
3 ارتباطات رادیویی ابوالحسن مظهری 33444351 داخلی168
4 آمار سیده معصومه ملکی 33444351 داخلی119-120
5 آموزش و پژوهش هادی متولی 33444351 داخلی 135
6 نقلیه یاسر نعمتی پور 33444351 داخلی 107-108
7 تجهیزات پزشکی مهدی زرین بخش 33444351 داخلی 109
8 آمبولانس خصوصی ابوالحسن مظهری 33444351 داخلی168
آخرین بروز رسانی : 1401/07/26 16:18
آرشیو
آرشیو
آرشیو