فایل های آموزشی
ارزیابی بیمار
 انتقال بیمار
 آمادگی جهت انتقال
 بررسی صحنه حادثه
 حفظ سلامتی فردی
 فرایند عملیات آمبولانس
 اورژانس های قلبی
 غرق شدگی
تجهیزات پزشکی
 مسمومیت مواد شیمیایی خطرناک
 برنامه شستشو و اشعه کد های اورژانس-
اختلالات هوشیاری 
پروتکل شستشوی آمبولانس های اورژانس 
پروتکل UV آمبولانس های اورژانس 
جزوه توجیهی بدو خدمت-
جزوه توجیهی بدو خدمت-2 
جزوه توجیهی بدو خدمت-3 
ساماندهی محیط کار 
مدیریت یادگیری
نیدل استیک 
تریاژ استارت 
پروتکل گاز Co 
تریاژ تلفنی 
نامبرینگ پایگاه ها 
تب کریمه  
دستورالعمل کنترل عفونت 
مدیریت کنترل عفونت
فرایند پیش بیمارستانی 
دستورالعمل گاز منوکسید کربن 
دستورالعمل گاز ریسین 
اخلاقی حرفه ای 
آفلاین گرمازدگی 
آفلاین سرما زدگی 
آفلاین سوختگی 
آفلاینCVA 
آفلاین ACS 
مدیریت مواجه شغلی با HIVو... 
عقرب گزیدگی 
trauma
استفاده و نگهداری Base support 
استفاده از برانکار کامپکت 
پروتکل های آفلاین
فایل فشرده کتاب پایه 
فایل فشرده کتاب میانی جلد1 
فایل فشرده کتاب میانی جلد2 
 فایل فشرده کتاب پیشرفته جلد1
 فایل فشرده کتاب پیشرفته جلد 2 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 22:17